STYCZEŃ/LUTY 2017

Zapisz dziecko klikając ZAPISZ SIĘ w zakładce obozu oraz wysyłając zaliczkę z danymi dziecka i terminem
(konto i dane organizatora w zakładce “POBIERZ DOKUMENTY’).Pierwsi... 
Niemal 12 lat temu, bazując na wieloletnim doświadczeniu współpracy ze środowiskiem pływackim w Polsce, Europie i na świecie,
zorganizowaliśmy Klinikę Pływania dla młodych pływaków, chcących doskonalić swoje umiejętności i poprawiać wyniki sportowe.

Pierwsi... 
Wprowadziliśmy nowatorskie metody analizy treningu i pracy nad techniką, wykorzystując do pracy z zawodnikiem kamery podwodne oraz videoanalizę.
Wiedzę, jaką przez wiele lat wydawania magazynu "Pływanie", dzielili sie z nami m.in. wybitni australijscy i amerykańscy trenerzy, w tym metodykę pracy
z młodym zawodnikiem, postanowiliśmy wykorzystać w pracy z polskimi pływakami najmłodszych roczników.

Pierwsi... 
Zbudowaliśmy komplementarny system szkolenia, oparty na doskonaleniu techniki, w oparciu o najnowocześniejsze metody,
podnoszeniu świadomości sportowej, budowaniu psychiki i motywacji.

Zawsze... 
Pracę z zawodnikiem powierzamy doskonałym, doświadczonym polskim trenerom
oraz wybitnym zawodnikom, którzy często doświadczenia trenerskiego nabywali właśnie u nas.
Kliniki organizujemy w najlepszych ośrodkach, z bogatym zapleczem sportowym.

Zawsze... 
Dbamy o to, by cena obozu była przystępna i umożliwiała uczestnictwo w nim jak najszerszej grupie dzieci i młodzieży.

Klinika Pływania to profesjonalny obóz szkoleniowy.
Niewiele tu rekreacji, za to dużo pracy nad techniką, "głową", samodyscypliną i poprawą wyniku sportowego.


Śledźcie stronę www.klinikaplywania.pl gdzie znajdziecie info dotyczące wszelkich zmian.


Spała 17-30.07.16
Spała 14-27.08.2016
Spała 31-13.08.16 


MediaSport - organizator Klinik Pływania - jest zarejestrowanym w MSiT organizatorem turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży
oraz dysponuje wszelkimi niezbędnymi zezwoleniami, które można pobrać tutaj

Nasze nowe adresy: www.klinikaplywania.pl; www.obozyplywackie.com.pl; Mail: mediasport@op.pl; Tel: 602 26 00 25

Copyright 2011: Media Sport SC